20 icraçı, gənc yaşlarından danışmaq istədikləri dərsləri paylaşır

Səhvlərini aşkarlamağa, onlardan öyrənməyə və daha yaxşı insan olmağa can atan yüksək nailiyyətli şəxslərdən bəzi məsləhətlər alın.

Unsplash-də Mathias Jensen tərəfindən

Kristina DesMarais tərəfindən