Airbnb və 'Fasiləsizlik' səbəbsiz nəticələri

Texnika analitikləri utopiya və ya distopiya haqqında proqnoz verməyə meyllidirlər. Bir firmanın müvəffəqiyyətinin yan təsirlərini təsəvvür etməkdə daha pis olurlar

ABŞ iqtisadiyyatı insanların yuxu, işləmək, yemək, dükan, sevgi, oxumaq və qarşılıqlı münasibətlərini kökündən dəyişdirən bir texnoloji çevrilmə içərisindədir.